Privacy verklaring

Gegevens van de onderneming

Mijn bedrijf heet ‘JF Translation Services’, gevestigd op het Poëzieplantsoen 13, 4207 TT te Gorinchem. Bereikbaar onder telefoonnummer 06-82134605 of op e-mailadres frank@jf-translationservices.nl

Welke persoonsgegevens verwerkt de onderneming

Ik verwerk uitsluitend de volgende gegevens:

  • Uw naam en/of de naam van uw bedrijf
  • Uw adres en/of het adres van uw bedrijf
  • Uw e-mailadres en/of het e-mailadres van uw bedrijf
  • Uw bankrekeningnummer en/of het bankrekeningnummer van uw bedrijf
  • Het btw-nummer van uw bedrijf

Doel van het verwerken van deze gegevens

Ik heb deze gegevens nodig om contact met u te kunnen onderhouden en om u een factuur te kunnen zenden.

Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

Ik heb deze gegevens nodig voor mijn bedrijfsvoering, zie hierboven.

Bewaartermijn

Ik bewaar uw gegevens zo lang wij een zakelijke relatie onderhouden. Wanneer u hebt aangegeven dat u geen gebruik meer wenst te maken van mijn diensten, vernietig ik uw gegevens.

Delen van de gegevens

Ik deel uw gegevens niet met derden. De enige uitzondering zijn overheidsinstanties wanneer ik daar wettelijk toe verplicht ben. Bijvoorbeeld voor mijn aangifte Omzetbelasting en Intracommunautaire Prestaties.

Klachten

Wanneer u het niet eens bent met de manier waarop ik met uw gegeven omga, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toestemming vragen

Ik vraag altijd uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens. Dat doe ik bij het eerste contact met u. Dat staat ook in mijn Algemene Voorwaarden.

Toestemming intrekken

U kunt op elk moment dat u dat wilt uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens intrekken. Ik zal uw gegevens dan onmiddellijk verwijderen. Ik kan dan echter geen opdrachten meer voor u uitvoeren.

Inzien van gegevens

U kunt op elk moment mij vragen welke gegevens ik van u heb opgeslagen. Ik reageer dan zo spoedig als voor mij haalbaar is – meestal dezelfde of de volgende dag, tenzij dit valt in een weekend, vakantie, ziekteperiode of andere vorm van afwezigheid.

Wijzigen van gegevens

U kunt mij op elk moment vragen om uw gegevens te wijzigen. Ik voldoe daar dan zo spoedig als voor mij haalbaar is aan – meestal dezelfde of de volgende dag, tenzij dit valt in een weekend, vakantie, ziekteperiode of andere vorm van afwezigheid.

Verwijderen van gegevens

U kunt mij op elk moment vragen om uw gegevens te verwijderen. Ik reageer dan zo spoedig als voor mij haalbaar is – meestal dezelfde of de volgende dag, tenzij dit valt in een weekend, vakantie, ziekteperiode of andere vorm van afwezigheid. Ik kan dan echter geen opdrachten meer voor u uitvoeren. Wanneer ik daadwerkelijk uw gegevens verwijder, hangt af van eventuele wettelijke vereisten. Bijvoorbeeld als ik een opdracht voor u heb gedaan, maar de verdiensten daaruit nog niet bij de belasting heb opgegeven. Of als de belastingaanslag over het jaar waarin ik de opdracht heb gedaan nog niet definitief is. In de tussentijd zal ik dan echter uw gegevens niet meer verwerken, anders dan voor het betreffende wettelijke doel.

Meenemen van gegevens

Wanneer u wilt overstappen naar een andere leverancier, dan kunt u uw gegevens naar die nieuwe leverancier meenemen. Dat doet u door mij te vragen uw gegevens te verwijderen en vervolgens de nieuwe leverancier uw gegevens te geven.

Automatische verwerking

Uw gegevens worden niet automatisch verwerkt, maar uitsluitend handmatig, door mij persoonlijk.

Contactgegevens van de verantwoordelijke persoon voor privacy- en gegevensbescherming

De persoon die bij mijn bedrijf verantwoordelijk is voor privacy- en gegevensbescherming ben ikzelf: Frank Rousse. Mijn contactgegevens zijn gelijk aan die van mijn bedrijf (zie boven).

%d bloggers liken dit: